Glas-in-loodramen Glas-in-loodramen

Jona ramen (westzijde)

Bij de uitbreiding en verbouwing van 1994 werd de wens geuit om een kunstwerk toe te voegen aan het kerkgebouw. Kunstenares mevrouw Nell de Gram uit Buren, van oorsprong een Geldermalsense, werd gevraagd een ontwerp te maken. Na wat gesprekken met de heer Van Wely, ouderling-kerkvoogd Klip en Ds. Tack maakte zij het ontwerp naar het boek Jona.

Het boek Jona wordt in Israël gelezen op de avond van de Grote Verzoendag. Iedereen is dan opgelucht dat de last van de zonde verdwenen is. De ramen zijn zo ontworpen dat er een verhaal bij hoort wat aan de kerkgangers toevertrouwd wordt. Zij moeten het weer verder vertellen aan hun kinderen, nieuwe leden en gasten.

 

 

Het eerste raam stelt de stad Ninevé voor. In het raam overheersen de koude kleuren van de dood. Aan de rechterkant zijn de dalende lijnen te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het tweede raam zien we dat de vis Jona uitgespuugt. Hij komt op het droge. De kleuren van het zand zijn achter hem te zien. Jona is afgebeeld in de houding van het kind in de baarmoeder en hij heeft de kleur van het licht dat van boven komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen van Ninevé zijn afgebeeld in het derde raam, in een sobere houding van boete, vasten en bekering. Toch breekt het licht ook al wat door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vierde raam gaan de lijnen omhoog. De mensen en de samenleving zijn onderweg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een prachtig geheel, vooral als het zonlicht naar binnen valt. Het geeft weer het omkijken van God naar de onwillige mens.

 

 

 

 

 

 

Over de vier Jona-ramen is een boekje gescheven door Ds. Tack getiteld "Dogma in de waagschaal" via de volgende link is dit boekje te lezen: Dogma in de waagschaal - vier ramen over het boek Jona

 

Ramen Oostzijde

In juni 2011 zijn er aan de Oostzijde van de kerkzaal twee grote glas-in-loodramen geplaats. Deze ramen zijn geschonken door het verjaardagsfonds en de dames van dit fonds hebben kunstenares mevrouw Nell de Gram wederom bereid gevonden de ramen te ontwerpen.

Op beide ramen zijn bekende verhalen afgebeeld uit de tijd dat Jezus hier op aarde was.

Storm op het meer (Markus 4 : 35 - 41)

Spijziging van de vijfduizend (Markus 6 : 30 - 44)

terug