Informatieavond aanbouw Centrumkerk Informatieavond aanbouw Centrumkerk
Informatieavond aanbouw Centrumkerk

Na een korte inleiding opent de voorzitter van het college van kerkrentmeesters dhr. Korteweg met lezing van een bijbeltekst en een gebed.

Vervolgens worden presentaties verzorgd over de aanbouw door respectievelijk de heren Korteweg, Pellegrom,

Van Vliet (architect), Wijbenga en Stam.

Uitgelegd wordt het doel van de avond en de rol van de algemene kerkenraad (verantwoordelijk voor bouw), het college van kerkrentmeesters (supervisie) en het bouwteam (doet voorstellen en zorgt voor uitvoering van de bouw)

Toegelicht wordt vervolgens de periode van de start van het bouwtraject in 1999 tot aan de uiteindelijke goedkeuring van het schetsplan (wat mogen wij bouwen en wat kunnen wij bouwen) door de burgerlijke gemeente op 22 april jl. Daarbij worden enkele foto’s getoond waaruit blijkt dat de Centrumkerk de laatste 150 jaar regelmatig is verbouwd.

De architect gaat uitvoerig in op de tekeningen.

Na het besluit van de gemeente heeft de algemene kerkenraad het bouwteam opdracht gegeven tot het bestek gereedmaken van de aanbouw op basis van het huidige schetsplan.

Dit houdt onder meer in werk voor en door de architect, overleg met de gemeente (ruimtelijke onderbouwing, grondtransacties, archeologisch onderzoek,waterschapseisen en anterieure overeenkomst), kosten controleren en de algemene kerkenraad informeren.

De contacten met de gemeente zijn goed. Volgens planning zal het project om en nabij 3 jaar beslag nemen.

Tenslotte wordt informatie verstrekt over de voorbereidingen voor de financiering. Waar is geld voor nodig? Hoeveel geld is er nodig? Waar moet het geld vandaan komen?

Een belangrijk deel van het benodigde geld is al beschikbaar en door de diaconie in het verleden bijeengebracht. Verder wordt gedacht aan bijdragen via zelfwerkzaamheid, werving van fondsen, gemeenteleden, bijdragen vanuit jeugdorganisaties en een dan mogelijk nog ontbrekend bedrag vanuit een reserve.

Duidelijk is geworden dat er nog veel werk moet worden verzet. Daarbij is voortdurend sprake van overleg. Alle belangrijke beslissingen (denk aan het aanvragen van een omgevingsvergunning en het geven van groen licht voor de bouw) worden genomen door de algemene kerkenraad. Dhr. Korteweg sluit de bijeenkomst af met een avondgebed.

Teruggekeken kan worden op een geslaagde avond die door meer dan 50 gemeenteleden is bijgewoond.
terug