Collectebonnen Collectebonnen
Er zijn 2 soorten collectebonnen, nl. bonnen van € 1,00 en bonnen van € 1,50. De collectebonnenworden per 20 stuks verstrekt, en zitten op 1 vel. Dus één vel met collectebonnen vertegenwoordigt een waarde van € 20,- of € 30,-.

Door middel van betaling van een veelvoud van deze bedragen en onder vermelding van “collectebonnen”, ontvangt u de vellen.

De bankrekeningen is NL 74 INGB 000 171 7043 t.n.v. PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters.

De collectebonnen worden z.s.m. na betaling bij u thuis bezorgd.

Meer informatie kunt u krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email:gl.degroot@kpnmail.nl.
terug