zaterdag 19 december 2015

Kerstbijeenkomst

Datum: 
 zaterdag 19 december 2015
Tijdstip: 
 Aanvang : 16.00 uur. De deur is open vanaf 15.30 uur.  - Om ca. 19.30 uur zullen we de bijeenkomst afsluiten.
Locatie: 
 Gebouw Den Dries, naast de Oostkerk aan de Klepel
Prijs: 
 € 17,50 per persoon (contant, gepast s.v.p.)

We vieren met alle christenen in de wereld de geboorte van Jezus Christus. Ook dit jaar organiseert de PCOB met ondersteuning van de diaconieën van de PKN kerken de viering hiervan voor onze leden en alle belangstellende ouderen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Geldermalsen.
Dit jaar hebben we dominee Neely Kok bereid gevonden ons iets meer te vertellen over iconen en in het bijzonder over de kersticoon. Iconen zijn afbeeldingen op hout van Christus en heiligen, die veelal gebruikt worden in de oosters-orthodoxe kerken. De kunstenaars zijn aan strikte regels gebonden.
Wij zullen u ontvangen met koffie en koek en na de lezing gaan wij met elkaar eten. Wij verzorgen voor u een feestelijk warm- en koud buffet. Wij nodigen u van harte uit om met ons dit feest te vieren.
Tot 1 december kunt u zich opgeven bij Ria van Soelen (581270) en bij Joke Hokken (573770).
Wij hopen u te mogen ontmoeten. Tot ziens.

terug