Predikant Predikant
De predikant is in het bijzonder verantwoordelijk voor de kerkdiensten, voor de herderlijke zorg voor elkaar - met name in crisissituaties - en voor vorming en toerusting van de gemeente in brede zin. De predikant doet dit in samenwerking met de kerkenraad en pastorale medewerkers. Bij de predikant kun je terecht als je om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig hebt. Als je op een kruispunt in je leven staat en niet weet hoe het verder moet. De predikant is er om zorgzame aandacht te geven door een open oog en oor te hebben voor wie daar behoefte aan heeft.  Als je een beroep wilt doen op pastorale zorg kun je de predikant rechtstreeks benaderen of contact zoeken met de verantwoordelijke ouderlingen of pastoraal medewerkers.
 
Ds A.C. (Alice) van Halsema Ds A.C. (Alice) van HalsemaOp latere leeftijd ben ik – naast werk en gezin - begonnen aan een theologische opleiding om mij te verdiepen in wat geloof en een kerkelijke gemeenschap voor mensen kunnen betekenen. Na de HBO-opleiding heb ik vijf jaar als pastoraal werker gewerkt  en intussen de predikantsopleiding afgerond. Ik ben bijzonder gelukkig dat ik juist in deze gemeente predikant mag zijn: Het is een gemeente met een prettige, open en warme sfeer en er is een gezonde verdeling van jong en oud. Ik denk dat gemeenschappen als deze in onze geïndividualiseerde, zakelijke samenleving bijzonder waardevol zijn, in meerdere  opzichten – en het is jammer dat steeds minder mensen zich dat lijken te realiseren. Want wat mij betreft klinkt er in de bijbel een Stem, die ook in onze tijd gehoord wil worden;  een Stem die ons oproept om steeds weer op zoek te gaan naar wat mensen werkelijk tot mens maakt. Wees welkom om eens kennis te maken!