Geschiedenis en kerkgebouw

Binnenzijde kerkgebouw
Geschiedenis en kerkgebouw

De Gereformeerde kerk van Geldermalsen is ontstaan twee jaar na de Doleantie van 1886. Vanwege het modernisme in het Hervormde kerkgenootschap hadden veel gelovigen deze kerk al verlaten. Deze mensen kwamen in "gezelschappen" bijeen, waarbij vaak een "oefenaar" voorging, maar waren verstoken van de "ambtelijke bediening van Woord en sacrament".

Vanuit een dergelijke groep ontstond in 1888 in Geldermalsen de Gereformeerde kerk. De leden kwamen bijeen in een schuur aan de Burensedijk in Buurmalsen.

Vanaf het begin is de Gereformeerde kerk van Geldermalsen een Streekgemeente geweest. Mensen uit Geldermalsen en de omgeving waren lid van deze kerk.

Het eerste kerkgebouw van deze gemeente werd in 1897 in Geldermalsen gebouwd aan de Zaaiwaardweg en staat algemeen bekend als de "Kniphoek". In 1906 was uitbouw al noodzakelijk. In de laatste oorlogsjaren vorderde de Duitse bezetter het gebouw. Na mei 1945 moest het gebouw opnieuw worden ingericht, maar toen werd al besloten tot nieuwbouw.

De huidige kerk aan de Lomanlaan, met pastorie en kosterswoning werd in 1955 in gebruik genomen. ln de zestiger jaren werd het houten verenigingsgebouw naast de kerk geplaatst.

Voor informatie over de huur van één van de kerkzalen kunt u contact opnemen met de koster
 

terug