Contactgegevens Hervormde Gemeente Geldermalsen Contactgegevens Hervormde Gemeente Geldermalsen
Kerkgebouw
Kerkstraat 38, 4191 AB, tel 0345-571175

Iedere zondag eredienst om 10.00 uur

Pastorale zorg
Iedereen die zich verbonden voelt met de wijkgemeente Centrum en een beroep wil doen op pastorale zorg kan zich rechtstreeks wenden tot de predikanten, ouderlingen of pastoraal medewerkers.

Predikanten
Ds. G.J. Krol
Koninginnelaan 3, 4191 EE, Geldermalsen
Tel. 0345-577442
E-mail: g.j.krol@ziggo.nl

Ds. C.M. Blokland-Den Hertog
Klepel 4, 4191 ZR, Geldermalsen
Tel. 06-34401945
E-mail : cmdenhertog@gmail.com 

voorzitter kerkenraaad
Dhr. H. Vleugel 
Tel : 0345 574305 
E-mail : hansvleugel@upcmail.nl


Scriba
Mevr. A. Callewaert-Kooijman
Van Utenhoveweg 66, 
4191MB Geldermalsen
Tel. 06-10071672

E-mail : scriba.hervormdgeldermalsen@outlook.com

Pastoraal medewerker
Mw. P.W. de Jong-Penning
Tel. 0345-576087

 
terug