Collectes tijdens de Corona tijd (Hervormde Gemeente)

Collectes tijdens de Corona tijd (Hervormde Gemeente)
Momenteel kunnen de gebruikelijke collectes niet tijdens de dienst plaats vinden maar de kosten gaan echter wel door.

Er zijn diverse mogelijkheden om uw collecte toch te geven.

De collectedoelen zijn elke zondag als volgt:
  • 1e dienstcollecte (Diaconie en College van Kerkrentmeesters)
  • 2e collecte voor De Ontmoeting
  • 3e uitgangscollecte (bestemming wordt bij afkondigingen gemeld)
Via de bank U kunt uw bijdrage overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers:
  • 1e en 3e collecte met vermelding 'dienstcollecte' met datum of 'uitgangscollecte' en datum naar:
    NL74 INGB 0001 7170 43 ten name van PKN Geldermalsen Kerkrentmeester.
  • 2e collecte voor De Ontmoeting:
    NL28 RABO 0333 1422 68 ten name van Cvk Hervormde Gemeente Geldermalsen.

Er is echter ook een mogelijkheid om te geven met behulp van de GIVT smartphone / tablet app. 
Om de GIVT app op uw telefoon te downloaden, klik hier: https://www.givtapp.net/download/
Voor een korte uitleg en handleiding: klik hier

U kunt ook onderstaande QR code scannen met uw telefoon:

Ook is het mogelijk om collectebonnen in te leveren. U kunt deze in een envelop met de vermelding van de datum van de kerkdienst en de collecten inleveren
bij Trudy-Loek de Groot, Koppelsedijk 3, Geldermalsen of Marco Huijgen, Lingedijk 47, Geldermalsen.
terug