Collectes (Hervormde Gemeente)

Collectes (Hervormde Gemeente)
Er zijn diverse mogelijkheden om uw collecte te geven.

De collectedoelen zijn elke zondag als volgt:
  • 1e dienstcollecte (Diaconie en College van Kerkrentmeesters)
  • 2e collecte voor (bestemming wordt bij de afkondigingen gemeld)
  • 3e uitgangscollecte (bestemming wordt bij afkondigingen gemeld)
Via de bank U kunt uw bijdrage overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers:
  • 1e, 2e en 3e collecte met vermelding 'dienstcollecte', ''tweede collecte' of 'uitgangscollecte' en datum naar:
    NL74 INGB 0001 7170 43 ten name van PKN Geldermalsen Kerkrentmeester.
Er is echter ook een mogelijkheid om te geven met behulp van de GIVT smartphone / tablet app. 
Om de GIVT app op uw telefoon te downloaden, klik hier: https://www.givtapp.net/download/
Voor een korte uitleg en handleiding: klik hier

U kunt ook onderstaande QR code scannen met uw telefoon:

Ook is het mogelijk om collectebonnen in te leveren. U kunt deze in een envelop met de vermelding van de datum van de kerkdienst en de collecten inleveren
bij Trudy-Loek de Groot, Koppelsedijk 3, Geldermalsen of Marco Huijgen, Lingedijk 47, Geldermalsen.
terug