Contactgegevens Hervormde Gemeente Geldermalsen Contactgegevens Hervormde Gemeente Geldermalsen
Kerkgebouw
Bezoekadres: Kerkstraat 38, 4191 AB Geldermalsen.
Postadres: Postbus 207, 4190 CE Geldermalsen

Tel 0345-571175

 

 


Iedere zondag eredienst om 10.00 uur

Pastorale zorg
Iedereen die zich verbonden voelt met de wijkgemeente Centrum en een beroep wil doen op pastorale zorg kan zich rechtstreeks wenden tot de predikanten, ouderlingen of pastoraal medewerkers.

Predikant
Ds. C.M. Blokland-Den Hertog
Tel. 06-34401945
E-mail : cmdenhertog@gmail.com 


Voorzitter kerkenraad
Gert-Jan Verploeg
email: gert-janverploeg@hervormgeldermalsen.nl
0622230575Scriba 
email: scriba@hervomdgeldermalsen.nlPastoraal medewerker
Mw. P.W. de Jong-Penning
Tel. 0345-576087
E-mail: ella.de.jong@hervormdgeldermalsen.nl

 
Gemeenschapshuis
Zalencentrum "de Ontmoeting"
Achter ‘t Veer 20, 4191 AD
Tel. 06-4262.4909Stuur voor het reserveren van de kerk, de consistoriekamer of een zaal in "de Ontmoeting” een mail naar info@deontmoetinggeldermalsen.nl of bel de beheerder op 06-4262.4909

 

 
terug