Werkgroep ZWO - Kerk in actie Werkgroep ZWO - Kerk in actie


De Werkgroep ZWO bestaat uit leden van de twee PKN Gemeenten in Geldermalsen: Hervormd (Centrumkerk) en Gereformeerd (Emmalaan). Ons doel is om geld in te zamelen voor werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. We richten ons op projecten die voldoen aan de volgende criteria:
  • Het project ondersteunt met name vrouwen of kinderen;
  • Het project is gericht op vergroting van de zelfredzaamheid;
  • Het project wordt gedragen door lokale partners en mag niet leiden tot verspilling van gelden;
  • We doen geen projecten in rijke landen;
  • Projecten zijn vooral gericht op de praktijk (werk, scholing, etc.) en niet op theologische of evangeliserende activiteiten.
Elke 2 à 3 jaar kiezen we een specifiek project dat we ondersteunen. Hiervoor organiseren we een groot aantal acties; de opbrengst is volledig voor dit project.

In 2023 - 2024 ondersteunen we Shade Children Foundation. Dat is een Nederlandse stichting die het mogelijk maakt voor een Keniaanse organisatie om als kindertehuis te bestaan. 
 

 

terug