Collectes (Hervormde Gemeente)

Collectes (Hervormde Gemeente)
Met ingang van Eerste Paasdag weer collectezakken in de dienst!
De coronaregels zijn komen te vervallen. Dat betekent dat we in de kerk tijdens het collectemoment de collectezakken weer door de kerk laten gaan. Dit zal ingaan met de dienst op Eerste Paasdag. Fijn dat dat weer kan. Het moment van de collecte is een essentieel moment in de dienst. Wij mogen onder dankzegging aan God geven van wat wij van Hem hebben ontvangen. Onder Zijn zegen mag het ingezet worden in de dienst aan onze medemens en de opbouw van de gemeente. Moge God ons en onze gaven zegenen.
terug