Gebedskring op maandagavond

Gebedskring op maandagavond

Gebed doet er toe! Daarom komen we bij elkaar. Elke maandagavond komt een aantal mensen van diverse kerkgemeenten bij elkaar, in de kerkzaal van de Gereformeerde kerk aan de Emmalaan, van 20:00 tot 20:30 u.

We openen met het zingen van enkele liederen tot eer van onze God. Vervolgens spreken we kort met elkaar over de meest actuele zaken ten behoeve van gebed voor de gemeente Geldermalsen, het land en de wereld. Ook wordt er gebeden voor, de door gemeenteleden, aangedragen voorbeden.

Betekent dit, dat u met uw komst ook persé een gebed moet uitspreken? Nee, dat hoeft niet, dit mag! Een ieder is hier vrij in. Door uw luisterende aanwezigheid bént u namelijk al deelgenoot in gebed. De Heer zegt: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ (Matheus 18:20)

Kunt u niet elke maandag? Geen probleem, u bent welkom op de maandag die u past!

Wilt u meer weten of een voorbede doorgeven?

Neem dan contact op met:
Ella de Jong-Penning
Tel. : 0345-576087
E-mail : dejong.pw@upcmail.nl

terug