Het profiel van de gemeente Het profiel van de gemeente

Onze gemeente is een levendige gemeenschap, waar mensen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. Samen zoeken we naar een eigentijdse, authentieke manier van geloven, waarbij ruimte voor elkaar en openheid kernwoorden zijn.


De zondagse kerkdienst is het hart van onze gemeente. We zingen dan doorgaans uit het Liedboek voor Huis en Kerk (2013). We zijn blij met de breedte en de variatie in dit boek. Binnen de gemeente hebben we veel muzikaal (jong) talent; zij werken geregeld mee aan de diensten. Na afloop is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Het leven vanuit de Bron inspireert ons tot een grote betrokkenheid op de HEER, op elkaar, en op de wereld om ons heen. Daartoe zijn veel groepen actief, zoals de diaconie (incl ZWO, Amnesty International, contacten met Vluchtelingenwerk e.a), werkgroepen voor (ouderen)pastoraat, vorming en toerusting, eredienst en liturgie, jeugdwerk in allerlei vormen, en daarnaast hebben we koffieschenkers, verwelkomers, lectoren (voorlezers), ad hoc een zanggroep, gespreks-kringen, een jeugddienst-commissie, een prachtig kerkblad (de Appèl) en last but not least: we organiseren om de paar jaar een gemeente-weekend en een musical, die klinkt als een klok!

Jong en oud zijn bij ons aardig in evenwicht.

Aan de Tafel van onze Heer is bij ons iedereen welkom, die bij Hem wil horen. En wij geloven in een God die verheugd is als twee mensen in liefde met elkaar verbonden willen zijn, ongeacht hun geslacht. Voor een aantal activiteiten wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente.

Voor het aanvragen van het lidmaatschap van onze gemeente kunt u contact opnemen met de scriba. Voor contactgegevens klik hier.

terug