Het profiel van onze gemeente Het profiel van onze gemeente

Onze gemeente, de Gereformeerde kerk Geldermalsen (Emmakerk), is een levendige gemeenschap, waar mensen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. Samen zoeken we naar een eigentijdse, authentieke manier van geloven, waarbij ruimte voor elkaar en openheid kernwoorden zijn.

Wij zijn een gemeente waar de onderlinge betrokkenheid groot is; het met elkaar meeleven in goede en kwade dagen, dat raakt voor ons aan de kern van het geloof.

Velen zetten zich actief in, zowel voor het werk binnen de gemeente als voor de wereld om ons heen. Veel groepen zijn actief, zoals de diaconie (incl. ZWO, Voedselbank, Ontmoetingshuis e.a.), werkgroepen voor (ouderen)pastoraat, verdieping en ontmoeting, eredienst en liturgie, jeugdwerk, en daarnaast hebben we koffieschenkers, verwelkomers, lectoren (voorlezers), zanggroep, ad-hoc muzikanten, een jeugddienst-commissie en veel doe-het-zelvers voor de praktische zaken.


In onze gemeente komen verschillende manieren van geloofsbeleving voor en we geven elkaar daarin de ruimte. We beleven de veelkleurigheid van onze gemeente als een verrijking. In onze kerkdiensten zingen we vooral uit het Liedboek en daarnaast ook wel uit Opwekking en andere bundels. Aan de Tafel van onze Heer zijn de kinderen en iedereen die bij Hem wil horen welkom. En wij geloven in een God die verheugd is als twee mensen in liefde met elkaar verbonden willen zijn, ongeacht hun geslacht.

We houden van gezamenlijkheid in de activiteiten en in de wijze van besluitvorming. We zoeken ook naar vernieuwing en nieuwe vormen van kerkzijn, omdat we als kerk midden in de samenleving willen staan en daar ook dienstbaar aan willen zijn.  

Jong en oud zijn bij ons aardig in evenwicht.

Voor een aantal activiteiten wordt samengewerkt met de Hervormde Gemeente.

Contact



 

terug