Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente

De Hervormde Gemeente kerkt in de Centrumkerk aan de Kerkstraat. Deze kerk staat er al van rond 1450. Zo lang al komen hier iedere zondag mensen samen om God te eren en te dienen. Als Hervormde Gemeente zijn wij ons bewust van deze geschiedenis en traditie.

Wij vormen en voelen ons een schakel in een ketting van generaties die de lofzang gaande houdt. In onze tijd doen we dat met andere woorden en vormen dan in vorige eeuwen, de kern van de boodschap is echter hetzelfde gebleven.

Met het oog op de vragen en problemen van deze tijd verkondigen wij ook vandaag dat het heil van het individu en van de gemeenschap ligt in de trouw, de ontferming en genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is een hoopvolle en vreugdevolle boodschap. Ten laatste is niet beslissend wat mensen er wel of niet van terecht brengen, ten eerste en ten laatste is onze hoop gericht op Hem die nooit los laat wat zijn hand begon. Dat geldt ook in ons persoonlijk leven. Voor ieder mens is er in iedere situatie en elke omstandigheid altijd weer hoop. Die hoop willen wij met elkaar levend houden door samen te bidden, te werken, te geloven en naar elkaar om te zien.

Elkaar gaat verder dan alleen de eigen kerkgemeenschap, we kijken ook naar de ander die buiten is. Iedereen willen we graag bij dat heil betrekken, een ieder is daarom ook van harte welkom.

 

Kerkdiensten

Iedere zondag om 10 uur is er een eredienst in de Centrumkerk, gelegen midden in het dorp. De oppas is in "de Ontmoeting". De ouderling van dienst heet alle gemeenteleden welkom bij de deur. Na de opening van de dienst en het lezen van de bijbelteksten, komen de kinderen naar voren. De dominee spreekt met hen over het thema van de kindernevendienst en steekt samen met de kinderen hun eigen paaskaars aan. Daarna verlaten zij de kerk voor hun eigen dienst in de consistorie en begint de preek. Regelmatig zijn er speciale projecten voor de jeugd. Er zijn twee collecten; een gecombineerde collecte in de dienst, bestemd voor diaconie en het college van kerkrentmeesters, en een uitgangscollecte. De uitgangscollecte heeft meestal een speciale bestemming. Bij bijzondere gelegenheden, zoals doop of maandelijks koffiedrinken na de dienst, vindt deze uitgangscollecte als 2e rondgang in de dienst plaats. 

 

 

terug