informatie kerkgebouw Centrumwijk

informatie kerkgebouw Centrumwijk

Geschiedenis en kerkgebouw

Als opvolger van een tufstenen kerkje uit 1200 is rond 1450 de huidige gotische kerk gebouwd. De klok die iedere zondag nog luidt draagt het jaartal 1460. Na de reformatie ging de kerk over in protestantse handen en droeg daar ook het kenmerk van, geen versieringen, geen gebruik van het koor, de preekstoel in het midden etc. In 1968 heeft een restauratie plaatsgevonden en is het interieur in zijn oude betekenis hersteld. Dat betekent dat het koor nu functioneert als liturgisch centrum en dat o.a. het doopvont een prominentere plaats heeft gekregen dan drager van de preekstoel. In 1997 is een nieuw gebrandschilderd raam aangebracht, voorstellende "de boom des levens" en verwijzende naar de Betuwe en het Rivierenland.

Het orgel

In Geldermalsen staat een "De Koff" orgel uit 1968. Meer informatie is te vinden op www.orgelsite.nl/geldermalsen1.htm

 

Ook op reliwiki is er een pagina aan de Centrumkerk gewijd.

 

terug