Kerkdiensten Kerkdiensten

Voor een actueel overzicht van de komende kerkdiensten, raadpleeg de pagina Kerkdiensten op deze site.

Iedere zondag vindt om 10.00 uur de eredienst plaats. De bezoekers worden door een van de vrijwilligers welkom geheten.

Er worden drie collecten gehouden tijdens de dienst.
Er wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek (2013) voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.

Oppasdienst

Voor de allerkleinsten is er oppasdienst in de zaal bij de kerk.

Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 - 8 van de basisschool is er kindernevendienst. Er is ook aandacht voor de kinderen in de eredienst door middel van het kindergesprek. Na het kindergesprek gaan de kinderen naar de nevendienst.

Lectoren

De schriftlezingen in de dienst worden bij toerbeurt door gemeenteleden gedaan.

Tienerkerk

Iedere vierde zondag van de maand wordt er voor de tieners van 12-15 jaar tienerkerk gehouden. Hiervoor gaan de tieners naar De Ontmoeting bij de Centrumkerk.

Welkom!

Iedere zondag wordt er na de kerkdienst koffie geschonken. Nieuwe leden zijn hierbij in het bijzonder welkom, om kennis te kunnen maken met de gemeente.

terug