Predikant Predikant
De predikant is in het bijzonder verantwoordelijk voor de kerkdiensten, voor de herderlijke zorg voor elkaar - met name in crisissituaties - en voor vorming en toerusting van de gemeente in brede zin. De predikant doet dit in samenwerking met de kerkenraad en pastorale medewerkers. Bij de predikant kun je terecht als je om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig hebt. Als je op een kruispunt in je leven staat en niet weet hoe het verder moet. De predikant is er om zorgzame aandacht te geven door een open oog en oor te hebben voor wie daar behoefte aan heeft.  Als je een beroep wilt doen op pastorale zorg kun je de predikant rechtstreeks benaderen of contact zoeken met de verantwoordelijke ouderlingen of pastoraal medewerkers.
terug