Werkgroep ZWO - Kerk in actie Werkgroep ZWO - Kerk in actie


De Werkgroep ZWO bestaat uit leden van de PKN Gemeenten Geldermalsen: Hervormd (Centrumkerk) en Gereformeerd (Emmalaan), en heeft als doel geld in te zamelen voor met name werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. De opbrengsten komen o.a. ten goede aan projecten van Kerk in Actie, ook worden er bedragen gereserveerd als fonds voor noodhulp. Daarnaast wordt elke 2 jaar een project gekozen om specifiek te ondersteunen. Hiervoor organiseert de werkgroep uiteenlopende activiteiten om gelden te genereren.

Vanaf 1 augustus 2018 zet de werkgroep zich voor een periode van ruim een jaar in voor Stichting ‘Hoop voor Albanië’. Het bestuur van de stichting heeft zich de volgende doelen gesteld: Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.

Bij Stichting ‘Hoop voor Albanië’ zijn meerdere lopende projecten. Wij sparen voor het opknappen van een pand in Maliq, wat daarna ingezet zal gaan worden als opvanghuis voor zwerfjongeren die nu op straat leven. Inmiddels heeft de werkgroep ZWO een aantal succesvolle acties weten te organiseren, waaronder een statiegeldactie bij de Albert Heijn aan het Máximaplein, deelname najaar braderie Geldermalsen, verkoop Paasbroden, een workshop bloemschikken en diverse collecten. Het gespaarde bedrag is momenteel € 5.900!

De activiteiten voor ons project hopen wij op 26 oktober 2019 feestelijk af te sluiten met een gevarieerde muziekavond in de Centrumkerk van Geldermalsen. Met veel enthousiasme hebben wij een programma samengesteld voor een succesvolle avond, met optredens van o.a. Alegria (kamerkoor) en Nasim de Haas (viool). Ziet u verder hiervoor de promotieflyer op deze website via ‘Algemeen – Nieuws’. Door bijdragen van vele sponsoren zal de volledige opbrengst van de kaartverkoop naar het project gaan!

Komt u ook? Graag tot dan!

Kaarten voor dit mooie concert zijn vanaf 2 september verkrijgbaar bij Bloembinderij Margriet te Geldermalsen, via de leden van de werkgroep ZWO of via een e-mail: slotakkoord@kpnmail.nl.
 
terug