ZWO Slotconcert 12 november 2022 ZWO Slotconcert 12 november 2022
 
Werkgroep ZWO - Kerk in actie Werkgroep ZWO - Kerk in actie


De Werkgroep ZWO bestaat uit leden van de twee PKN Gemeenten in Geldermalsen: Hervormd (Centrumkerk) en Gereformeerd (Emmalaan). Ons doel is om geld in te zamelen voor werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. We richten ons op projecten die voldoen aan de volgende criteria:
  • Het project ondersteunt met name vrouwen of kinderen;
  • Het project is gericht op vergroting van de zelfredzaamheid;
  • Het project wordt gedragen door lokale partners en mag niet leiden tot verspilling van gelden;
  • We doen geen projecten in rijke landen;
  • Projecten zijn vooral gericht op de praktijk (werk, scholing, etc.) en niet op theologische of evangeliserende activiteiten.
De meeste gelden gaan naar projecten van Kerk in Actie, de landelijke PKN organisatie voor werelddiaconaat en ontwikkelingswerk. Ook besteden we veel aandacht aan noodhulp. Daarnaast wordt elke 2 à 3 jaar een specifiek project gekozen dat we ondersteunen (zie hieronder). Hiervoor organiseren we een groot aantal acties; de opbrengst is volledig voor dit project.
 

ZWO project Rescue Baby Gambia

Het nieuwe ZWO project is 'Rescue Baby Zambia'. Het doel van het project is om een betere zorg te realiseren voor moeder en kind, zodat de babysterfte vermindert en moeders begeleid worden.Rescue Baby Gambia ondersteunt de verlos- en kraamafdeling van een ziekenhuis in Esau. Esau ligt aan de noordkant van de rivier de Gambia, vlakbij Barra en is alleen per boot bereikbaar of over de weg via Senegal (zie het kaartje). Gambia ligt aan de westkust van Afrika. In Esau was de gezondheidszorg rondom de bevalling slecht geregeld. De spullen voor een hygiënische en veilige bevalling en goede zorgmaterialen waren niet aanwezig. Er was gebrek aan scholing. De stichting zorgt met materialen en onderricht voor verbetering van de zorg. Voor meer informatie over het project, zie de website van Rescue Baby Gambia.


Als ZWO commissie ondersteunen we dit project van harte!