ANBI ANBI
ANBI
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Geldermalsen.
De Hervormde Gemeente Geldermalsen vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
  • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
  • de Diaconie
U kunt uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording. Hieronder vindt u de gegevens van onze kerkgemeente en van de diaconie.
 

Kerk


Transparantiegegevens

Beleidsplan


Begroting 2024

Jaarrekening 2023
Diaconie

Transparantiegegevens

Beleidsplan


Jaarrekening 2023

Begroting 2023
 
terug